Priser

Vi har en enkel prissättning som är lätt att förstå. Vid regelbunden hemstädning betalar du endast 218 kr/timme efter Rutavdrag. Inga andra avgifter tillkommer. Med ”regelbunden” menar vi en bestämd dag och tid, minst en gång i månaden.

Vill du ha hjälp mer sällan eller kanske bara vid enstaka tillfällen är timpriset 235 kr.

Företagskunder är välkomna att höra av sig för en offert.

Vi sköter skatteavdraget!
Rutavdraget, som är på 50% av arbetskostnaden, drar vi av redan innan vi skickar fakturan till dig. Du behöver med andra ord inte kontakta Skatteverket, det sköter vi åt dig!

Minsta debitering är 3 timmar per tillfälle. Köper du regelbunden hemstädning fakturerar vi dig månadsvis. Fakturan skickar vi helst per e-post för att spara på miljön och kostnader. Vi har inga inställelseavgifter, fakturaavgifter eller andra dolda avgifter.

Hur kan vi hålla så låga priser?
– Vi har ingen stor organisation som du behöver betala för.
– Vi färdas miljövänligt med kollektivtrafik och betalar inte för företagsbilar, bensin  och trängselskatter.
– Vi gör ingen reklam. Nya kunder kommer till oss genom rekommendationer från befintliga kunder.

Annons