GDPR

Integritetspolicy / GDPR

Bakgrund
För Himlarent är personlig integritet viktigt. Det är viktigt att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. I detta dokument informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Exempel på personuppgifter är namn, adress och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med personuppgifterna i IT-system, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar till exempel om insamling, registrering, läsning, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering m.m.

Personuppgiftsansvarig
Himlarent i Stockholm AB
Falkholmsgränd 37
127 46 Skärholmen
Org. nr: 556881-6721

Vad samlar vi in och hur behandlar vi det?
Himlarent samlar in uppgifter från dig när du fyller i ett formulär på vår webbsida, registrerar dig som kund genom vår kundtjänst (telefon eller e-post), besöker himlarent.se eller på annat sätt interagerar med oss.

Vi samlar in följande uppgifter när du är kund hos oss:
Namn, bostadsinformation så som adress, portkoder och larmkoder samt e-postadress, telefonnummer och ditt personnummer.

För vilket ändamål samlar vi in personuppgifter?
– Vi samlar in personuppgifter för att hantera och utföra din beställning av våra tjänster.
– För att informera via SMS-avisering eller e-postadress.
– Kommunicera med dig vid eventuella problem med tjänsten och svara på frågor.
– För att följa bokföringslagen.
– För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.
– För att kunna marknadsföra oss till dig.

Rättsliga grunder
Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna leverera tjänster och fullgöra våra åtaganden enligt överenskommelse.

Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagstadgade krav på lagring som t.ex. bokföringsregler gör att vi är skyldiga att spara informationen i sju år. Andra legitima skäl till att uppgifter måste sparas är t.ex. obetalda skulder.

Vid genomförandet av köpet samtycker kunden att Himlarent hanterar personuppgifter, för att kunna administrera och utföra uppdraget.

Begäran om registerutdrag
Kunden har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som finns hos Himlarent i Stockholm AB.

Rätta uppgifter
Om det skulle vara något fel i kundens uppgifter kan kunden begära att få dem rättade genom att kontakta oss.

Delar vi dina personuppgiften med andra?
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med olika IT-tjänster (företag som hanterar nödvändiga tjänster som bokningssystem, löner, fakturor, bokföring). När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden).

Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Cookies
Himlarent i Stockholm AB använder cookies på vår webbplats för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Cookien låter oss veta om du besökt webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare.

 

 

Annons